Home


Smart Toilets is de E-Health Start-up die monitoring van ontlasting in de toekomst op grote schaal mogelijk wil maken. Het doen van dagelijkse metingen naar feces geeft inzage in het ontlastingpatroon van de gebruiker.

Het Smart Toilet meet volautomatisch met behulp van sensortechnologie allerlei gegevens over ontlasting in het toilet. Het systeem identificeert de gebruiker, analyseert de ontlastingswaardes en stuurt deze naar de app die het resultaat overzichtelijk presenteert. De gebruiker hoeft er geen moeite voor te doen en kan er voor kiezen zijn gegevens te delen met zijn arts, zorgverlener, voedingsdeskundige of wie hij wil.


Quick, hygienic, monitoring at home on a daily bases
Smart Toilets is the Healthtech Startup that aims to monitor faeces on a large scale. Monitoring of faeces on a daily bases gives valuable insights of the stool of the user. The Smart Toilet introduces a non-invasive, user-friendly method based on sensortechnology to measure all kinds of properties about stool in toilets. The Smart Toilet recognizes the user, analyses the stool properties and displays it in an initiative app. The user can choose to share the insights with his Medical Doctor, Health Care Provider, Dietician or others.