Privacy

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Smart Toilets aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Smart Toilets is statutair gevestigd aan de Waterweg 25c te de Bilt en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72066644. Smart Toilets is per e-mail te bereiken via info@smarttoilets.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Smart Toilets omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Smart Toilets aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Smart Toilets valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Smart Toilets behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 oktober 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit of indien u het contactfomulier invult. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, betreft dat contact met u opgenomen kan worden. Op het contactformulier worden de volgende gegevens gevraagd:
– Naam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer.
Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van uw persoonsgegevens, betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft namelijk zelf uw gegevens ingevuld op het contactformulier en vervolgens heeft u op ‘verstuur’ geklikt. Hiermee geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Smart Toilets.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 12 maanden. Na deze termijn zal Smart Toilets de verzamelde persoonsgegevens verwijderen.

Cookies
Smart Toilets maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Smart Toilets bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Smart Toilets om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Smart Toilets. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. Smart Toilets is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Smart Toilets raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging
Smart Toilets heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Smart Toilets beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Smart Toilets met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@smarttoilets.nl. Smart Toilets zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@smarttoilets.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Smart Toilets met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).